Regulamin zakupów

Sklep internetowy e-swietliki.pl, dostępny pod adresem www.e-swietliki.pl, prowadzony jest przez Alfapanel Sp. z o.o., wpisany przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343848. Siedziba firmy znajduje się w Śremie, przy ul. Nadbrzeżnej 1B/4. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7851779926, Regon: 301292811.

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy e-swietliki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 4. Zamówiony towar odbiera Kupujący transportem własnym z punktu handlowego, który zostanie wskazany przez Sprzedającego. W niektórych przypadkach istnieje możliwoścw dostawy po stronie Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący jest obciążany kosztami wcześniej uzgodnionymi ze Sprzedającym bądź całkowity koszt dostawy będzie po stronie Sprzedającego.
 5. Możliwe są następujące formy płatności:
  - przelewem zadatek 30% płatny po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  - przelewem 70% przed dostawą: z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do Działu Reaizacji w celu przygotowania do wysyłki.
 6. Na stronie informacyjnej produktu o czasie realizacji podana jest informacja ile dni kalendarzowychych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego do chwili jego wysyłki.

  Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż:

  termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

  W przypadku płatności przelewem przed dostawą powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu.
  e-swietliki.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy świadczącej usługi transportowe z umów obsługi przewozowej.
 7. W przypadku odbioru własnego zamówiony towar zostanie odebrany z punktu handlowego wskazanego przez Sprzedającego. O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru.
 8. Produkty posiadają gwarancję. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.
 9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy przesłać na adres Sprzedającego.
 11. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 12. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia pisma do Sprzedającego. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
  W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu 5 dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 15. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy towar  nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia w obecności kierowcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu e-swietliki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.
 17. Sklep e-swietliki.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacjach od niego nizależnych.
 18. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego e-swietliki.pl w związku z zakupami jest Alfapanel Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Nadbrzeżnej 1B/4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 19. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Alfapanel Sp. z o.o. oraz do przetwarzania go przez sklep e-swietliki.pl.
 20. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Alfpanel Sp. z o.o. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Promocje
Sklep internetowy Shoper.pl